การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องเนกขัมมบารมีในพระพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of Nekkhamma Parami in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระบุญนาน อกิญฺจโน (สุขเติม)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 บ475ก 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Physical description
(ก-ฌ) 118 หน้า ; 30 ซม.