วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ = Social Science Review /

Corporate Author
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
070.175 ม226ว 2560
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560
Physical description
226 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม.