การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักจริยธรรมในโอวาทปาฏิโมกข์ = An Analtical Study of Ethical Priniples in the Buddha's Principal Teaching /

ผู้แต่ง
เจ้าอธิการทองใบ เทวธมฺโม (ชาระ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 170 ท278ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
Physical description
(ก-ญ) 101 หน้า ; 30 ซม.