การศึกษาวิเคราะห์จินตามยปัญญาในพุทธปรัชญาเถรวาท = Wisdom Resulting from Reflection : An Analtical Study /

ผู้แต่ง
ประพนธ์ มัธยันต์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ป298ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
(ก-ซ) 99 หน้า ; 30 ซม.