ศึกษาเปรียบเทียบทางสายกลางของพระพุทธศาสนาเถรวาทกับขงจื๊อ = A Comparative Study of Middle Paths in Theravada Buddhist and Confucius Philosophy /

ผู้แต่ง
พระมงคล อภิญาโณ (นารีน้อย)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 291 ม114ศ 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Physical description
(ก-ฌ) 107 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.