การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักพุทธปรัชญาในจันทกุมารชาดก = An Analytical Study of Buddhist Philosophy in Candakumara Jataka /

ผู้แต่ง
พระมหาเสกข์ เขมจารี (คำพา)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3184 ส887ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
Physical description
(ก-ช) 85 หน้า ; 30 ซม.