การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักพุทธปรัชญาที่ปรากฏในพระพุทธรูป = An Analytical Study of the Principles of Buddhist Philosophy as Appeared in Buddha Images /

ผู้แต่ง
พระมหาสมเจต สมจารี (หลวงกัน)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.31218 ส237ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
Physical description
(ก-ญ) 258 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.