การศึกษาเชิงวิเคราะห์สมถะและวิปัสสนาในพระไตรปิฎก = An Analytical Study of Samatha and Vipassana in the Tipitaka /

ผู้แต่ง
พระมหาจ้อย ถาวโร (แก้วคำสุข)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3122 จ199ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Physical description
(ก-ญ) 160 หน้า ; 30 ซม.