การพัฒนาคุณภาพครูของรัฐแคลิฟอร์เนีย /

ผู้แต่ง
สุรศักดิ์ หลาบมาลา
Corporate Author
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักงานปฏิรูปวิชาชีพครู, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1