การศึกษาเชิงวิเคราะห์พุทธวิธีปฏิปุจฉาพยากรณ์ในพุทธปรัชญาเถรวาท = An Ananlytical Study of the Buddhist Methodogy of the Patipucchavyakarana in the Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
ศิวากร ชุติวิทย์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3076 ศ541ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
(ก-ฐ) 118 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.