ศึกษาวิเคราะห์อิสรภาพในพุทธปรัชญา = An Analytical Study of Freedom in Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
กิติยา สุวรรณ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ก671ศ 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
(ก-ซ) 141 หน้า ; 30 ซม.