บทบาทการบริหารจัดการวัดของพระสงฆ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดในจังหวัดนครนายก = The Role of Biddhist Monks in Temple Administrating and Management : A Case Study of Temple in Nakornmayok Province /

ผู้แต่ง
สมชาย บุญมา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3186 ส239บ 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
Physical description
(ก-ฏ) 101 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.