วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี /

Corporate Author
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
300.105 ว476 2553
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี, 2553
Physical description
280 หน้า