บทบาทของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในการฟื้นฟูและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา = The Role of King Taksin, The Great in Revival and Patronage of Buddhism /

ผู้แต่ง
แม่ชีสุรีพร เรืองศรีมั่น
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553