ความคิดเห็นของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิตที่มีต่อการนำหลักธรรมมีอุปการะมากไปใช้ในชีวิตประจำวัน = The Opinion of the 3rd Level Students of Sarasas Wited Rangsit School toward the Use of Bahukara-Dhamma in Their Daily Lives /

ผู้แต่ง
ชาติกล้า ภารเวช
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 ช516ค 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
Physical description
(ก-ฎ) 126 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.