การศึกษาเชิงวิเคราะห์ความสุขตามแนวพุทธศาสนาเถรวาท = An Analytical Study of Happiness in Theravada Buddhism /

ผู้แต่ง
แม่ชีมณีรัตน์ โพธิ์สวัสดิ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3122 ม137ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
Physical description
(ก-ซ) 103 หน้า ; 30 ซม.