พระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีพ่อขุนรามคำแหงมหาราช = Thai Kings and Buddhist : A Case Study of King Ramkhamhaeng the Great /

ผู้แต่ง
แสนภูมิ บัวขจร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 923.1893 ส967พ 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
Physical description
(ก-จ) 104 หน้า ; 30 ซม.