นี่แหละ...คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไอน์สไตน์ให้ฉลาดและมีความสุข /

ผู้แต่ง
สุขุมพงษ์ ชาญนุวงศ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2555