50 คำตอบที่บอกว่าโลกคิดอะไร = 50 Big Ideas You Really Need to Know /

ผู้แต่ง
ดูเปร่, เบน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
808.882 ด772ห 2556
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
294 หน้า : ภาพประกอบ ; 20 ซม.