การปฏิบัติตนตามหลักเหฏฐิมทิศของพนักงาน บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด = The Self Performance According to Hetthima-Disa Principle of Central Retail Corporation Co,.Ltd. Employees /

ผู้แต่ง
สมพิศ เสน่ห์วงศ์สกุล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 ส269ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Physical description
(ก-ฑ) 105 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.