การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักธิติธรรมของพระอานนทเถระ = An Analytical Study of Dhitidhamma of Ananda Thera /

ผู้แต่ง
ภรณ์ศิริ ศศิศาสตร์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.315 ภ178ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
Physical description
(ก-ฎ) 118 หน้า : 30 ซม.