การบำบัดสุขภาพโดยวิธีธรรมชาติแบบองค์รวมตามความคาดหวังของประชาชนในชุมชนบางกะปิ กรุงเทพมหานคร = The Health Treatment in Holistic Natural Way in the Expective of People in Bangkapi Community, Bangkok /

ผู้แต่ง
อารยา ไวทยการ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 615.83 อ653ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Physical description
(ก-ณ) 148 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.