การศึกษาเชิงวิเคราะห์เมตตาบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท = An Analytical Study of Loving Kindness Perfection in theravada Buddhism /

ผู้แต่ง
นงนุช สุวานิช
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 น139ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
Physical description
(ก-ญ) 126 หน้า : 30 ซม.