การประยุกต์ใช้สติในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา = An Application of Mindfulness to Take Care of Diabetes Themselves, Somdetphra Sangkhara (Vasana Mahathera), Tambon Bophong Amphoe Nakhon Loung, Changwat Phranakhon si Ayutthaya /

ผู้แต่ง
สมพร วัชระศิลป์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3131 ส265ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
Physical description
(ก-ฐ)151 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.