การพัฒนาจิตใจของผู้ต้องขังเรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา = Mind Development of Prisoners in the Central Prison, Ayutthaya /

ผู้แต่ง
ดาวเรือง พินิจด้วง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555