การนำหลักพุทธจริยศาสตร์ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี = An Application of Buddhist Ehtics to Nurse Duties : A Case Study of Pathumthani Hospital, Pathumthani Province /

ผู้แต่ง
จิรสุภา ชูบุญ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.315 จ513ก 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Physical description
(ก-ด) 153 หน้า ; 30 ซม.