การปฏิบัติตามหลักพรหมวิหารธรรมของบุคลากรด้านสุขภาพโรงพยาบาลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา = Brahmavihara Dhamma Practice of Health Personnel in Uthai Hospital, Phra Nakhon Sri Ayutthaya Province /

ผู้แต่ง
กวิตา ตุรงค์เรือง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 ก323ก 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
Physical description
(ก-ฑ) 168 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.