ศึกษาเชิงวิเคราะห์พรหมวิหาร 4 ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา = An Analytical Study of the Sublime States of Mind in the Buddhist Scriptures /

ผู้แต่ง
พระมหาสุทธิชัย ฐิตชโย (ถาวรศิล)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.312 ส773ศ 2546
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2546
Physical description
(ก-ฐ) 198 หน้า ; 30 ซม.