การศึกษาหลักคำสอนการเตรียมตัวตายและการช่วยเหลือผู้ใกล้ตายในทัศนะของพระพุทธศาสนาเถรวาท = A Study of the Teaching in Theravada Buddhism in Death Preparatin and For a Person in his Death Bed /

ผู้แต่ง
วัชรี ภักดีกุล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3123 ว387ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
Physical description
(ก-ช) 175 หน้า : 30 ซม.