การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด = School Administration Base on Good Governance in Elementary Schools in Phonthong District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
วีรพงษ์ วรรณพัฒน์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 372.12 ว828ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
(ก-ซ) 129 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.