การปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธของอุบาสก-อุบาสิกา ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี = The Buddhist Duty Performance of Lay-People in Tumbol Lamphoon, Banasan District, Surat Thani Province /

ผู้แต่ง
พระครูวิชัยธรรมสาร จตฺตมโล (เอียดจันทร์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554