การปฏิบัติตามหลักเบญจศีล เบญจธรรม ของสมาชิกศูนย์บริการผู้สูงอายุในวัดมาตุคุณาราม ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา = The Performance According to Panja Sila and Panja Dhamma Principles of Members of the Elder Service Center, Wat Matukhunaram, Krasom Sub-District, Takua Thung District, Phang Nga Province /

ผู้แต่ง
พระครูสัจจญาณประยุต สจฺจญาโณ (สัจจารักษ์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.315 ป364ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Physical description
(ก-ธ) 185 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.