ความเชื่อเรื่องการทำบุญในพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง = The Belief in Merit Making in Buddhism of Students in the 4th Secondary, Phatthalung School, Phatthalung Province /

ผู้แต่ง
พระสกลไกร ปุญฺญกโร (ไกรเทพ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3138 ส116ค 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Physical description
(ก-ฑ) 210 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.