ทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อการดำเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Attitude of the Personel towards Phrapariyattidhamma School's Administration, Genral Educational Section, Mueang District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
สุพิษ สีคำมี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3165 ส832ท 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
Physical description
(ก-ท) 169 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.