ศักยภาพการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอเมือง จังหวัดเลย = The Potential of the Education Management of Tambon Administrative Organization in Muang District, Loei Province /

ผู้แต่ง
สายสุดา นันทะคำศรี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 379.123 ส663ศ 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
Physical description
(ก-ฎ) 181 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.