ความต้องการพัฒนาสมรรถภาพด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม = Requirement for Developing Child Mentors' Competence in Organizing Intergrated Learning in Wapi Pathum District, Maha Sarakham Province /

ผู้แต่ง
จารุพร แซ่อึ้ง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 372.21 จ328ค 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
Physical description
(ก-ฐ) 134 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.