ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการให้บริการห้องสมุดของโรงเรียนแจ้งวิทยา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา = Students' Satisfaction towards Library Services of Jangvittaya School, Muang Songkhla District, Songkhla Province /

ผู้แต่ง
พัชรี คชเสนีย์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 025.5 พ524ค 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Physical description
(ก-ฐ) 137 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.