ปัจจัยที่มีผลต่อการทะเลาะวิวาทของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ = Factor Affecting Quarrel of Mathyom Students in Ban Thaen District, Chaiyaphum Province /

ผู้แต่ง
บุญมี พงษ์สระพัง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.78 บ527ป 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Physical description
(ก-ฒ) 141 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.