ศึกษาการดำเนินงานของโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝันเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 = A Study of the Administration of One District and One Ideal School Project in the School Under the Chiang Mai Education Service Area 2 /

ผู้แต่ง
จักรพงษ์ ชัยวรรณ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.36 จ223ศ 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Physical description
(ก-ต) 143 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.