การจัดการไฟป่าโดยใช้ภูมิปัญญาชาวปกากะญอ บ้านแม่คองซ้าย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = The Application of Pakakayor's Local Wisdom in Bush-Fire Prevention /

ผู้แต่ง
นิคาร ไชยมหา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553