ความพึงพอใจของประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ที่มีต่อสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 = Educational Leader's Satisfaction towards Educational Institutions under Phra Nakhon Sri Ayutthaya Educational Service Area 2 /

ผู้แต่ง
สฤษดิ์ เอี่ยมศิริ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.207 ส361ค 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Physical description
(ก-ฐ) 125 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.