การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนขัติยะวงษา อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด = The Application of Technilogies to Organize Instructional Activities at Khattiya Wongsa School, Mueang District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
กฤษณะ ปรีชาสถิตย์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.33 ก281ก 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Physical description
(ก-ฑ) 133 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.