ศึกษาความต้องการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนวัดหลวงวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ = A Study of Requirements for Implementation of Educational Technologies for Organizing Learning Activities at Way Luang Wittaya School, Mueang District, Si Sa Ket Province /

ผู้แต่ง
ปิยะ จันทร์ซ้าย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.33 ป621ศ 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Physical description
(ก-ถ) 158 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.