ศึกษาวิเคราะห์บทบาทบิดา มารดาในการเลี้ยงดูบุตรธิดาตามหลักทิศหก = An Analytical Study of the Parent's Role on Children Nurture as Mentioned in Six Directions (Disa) /

ผู้แต่ง
พระทวิน วิมโล (ทันสมัย)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 173 ท181ศ 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
Physical description
(ก-ฌ) 119 หน้า ; 30 ซม.