ทำเนียบสมณศักดิ์ พุทธศักราช 2540 /

ผู้แต่ง
สนต์ แสวงบุญ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สหายการพิมพ์, 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1