ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อมาตรฐานด้านผลผลิตของโรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี = Parents Satisfaction towards Standard Product of Tessaban 4 Nongkhae Snusorn School, Nongkhae District, Saraburi Province /

ผู้แต่ง
ปราณีต จานสังคโลก
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.192 ป447ศ 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Physical description
(ก-ฑ) 109 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.