การประยุกต์ใช้ศีล 5 ในการดำเนินชีวิตของประชาชน ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ = An Application of the Five Precepts to Leading Lives of Residents in Tambon Tenmee, Mueang District, Surin Province /

ผู้แต่ง
พระเธียรอง ยสวฑฺโฒ (ยืน)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.315 ธ849ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
Physical description
(ก-ฐ) 120 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.