ทำเนียบคณะสงฆ์ กรุงเทพมหานคร พุทธศักราช 2537 /

ผู้แต่ง
สนต์ แสวงบุญ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2537
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1