ทัศนะของบุคลากรที่มีต่อการบริหารโรงเรียน : ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มโรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน ตำบลหนองไผ่ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม = Personnel's Attitudes toward School Administration : A Case Study of Bannongphaidamkwan School Groups Tambol Nongphai Amphor Nadoon Mahasarakham Province /

ผู้แต่ง
วิษณุ ปุริสังฆเต
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ว768ท 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Physical description
(ก-ฐ) 117 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.