การประยุกต์ใช้หลักบุญกิริยาวัตถุในชีวิตประจำวันของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ จังหวัดตรัง = Applying Boonkiriyawatthu Principle in Every Day Life of High School Student at Mattayom Watkhuanwiset Mulanithi School Trang Province /

ผู้แต่ง
พระเฉลิม ญาณเมธี (กลิ้งกลอง)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.315 ฉ399ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
Physical description
(ก-ณ) 163 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.